โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์

คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ การใช้งานสูตรคํานวณ สูตรอาร์เรย์ การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานและฟังก์ชันเฉพาะด้านของ Excel

คู่มือใช้งาน สูตร และฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์ Read More »

ชื่อหนังสือ: เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ ชื่อผู้แต่ง: ธีรวัฒน์ ประกอบผล Call Number: 005.133 ธ647ข 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 27 ส.ค. 2562 หนังสือ “เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา และต้องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในระดับสูง โดยอธิบายด้วยตัวอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ และมีแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท นอกจากนี้ยังแสดงวิธีการออกแบบคลาสลักษณะต่างๆ การนำคลาสที่สร้างไว้ก่อนมาใช้งาน การสืบทอดคลาส โดยเน้นการเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก นอกจากนี้ผู้อ่านยังได้ศึกษาการนำโปรแกรม NetBeans มาใช้ซึ่งทำให้เขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบ GUI ได้ง่ายมาก หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวาได้เป็นอย่างดีทีเดียว   เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ โพสที่เกี่ยวข้อง เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic 2017 อบรม

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ Read More »

ชื่อหนังสือ:  พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript ชื่อผู้แต่ง:  สุพจน์ สง่ากอง Call Number: 005.133 ส826พ 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 14 ส.ค. 2562 เทคโนโลยีการสร้างและพัฒนาเว็บในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลาย หนังสือ “พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript” เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้มีการแนะนำผู้อ่านในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับรันบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Androidโดยใช้โปรแกรม Android Studio เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างแอพ โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างและตกแต่งหน้าเว็บไซต์ แนะนำและเริ่มต้นเขียนโค้ดคำสั่ง JavaScript การกำหนดตัวแปร การใช้งานคำสั่งควบคุมต่างๆ การประกาศและใช้งานฟังก์ชันใน JavaScript การใช้งานคลาสและโมดูลในการตกแต่งสีและพื้นหลังให้หน้าเว็บ การเพิ่มลูกเล่นการแสดงภาพ ข้อความ และการแสดงเวลา การสร้างเครื่องมือควบคุมแบบต่างๆ และการจัดการฟอร์มด้วย JavaScript โดยมีการอธิบายขั้นตอนการออกแบบและสร้างหน้าเว็บ พร้อมตัวอย่างใช้งานจริง   พัฒนาเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย JavaScript โพสที่เกี่ยวข้อง เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ พัฒนาเว็บ

พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript Read More »

สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript

ห้องสมุด แนะนำหนังสือ สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript ชื่อผู้แต่ง: บัญชา ปะสีละเตสัง   Call Number: 005.72 บ253ส 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 10 ส.ค. 2562 ในการสร้างเว็บไซต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเอาองค์ประกอบพื้นฐานหลายอย่างมารวมเข้าด้วยกัน อย่างเช่น HTML สำหรับจัดโครงร่างของเพจ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้จะเปิดดูเว็บไซต์บนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการสร้างเว็บ เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เหล่านั้นได้ ห้องสมุด ขอ แนะนำหนังสือ “สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript” เล่มนี้จึงเป็นการเรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive เพื่อรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งบน Smartphone, Tablet, Notebook และ PC หรือที่เรียนกว่า Responsive

สร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript Read More »

สร้างระบบงานเพื่อจัดการข้อมูลด้วย Excel VBA ฉบับสมบูรณ์ โดย จีราวุธ วารินทร์

ชื่อหนังสือ: สร้างระบบงานเพื่อจัดการข้อมูลด้วย Excel VBA ฉบับสมบูรณ์    ชื่อผู้แต่ง: จีราวุธ วารินทร์ Call Number: 005.369 จ574ส 2561                     รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2562 หนังสือ “สร้างระบบงานเพื่อจัดการข้อมูลด้วย Excel VBA ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ เนื้อหาครบถ้วนกับการเขียน Excel VBA สำหรับเขียนโค้ดเพื่อประยุกต์ใช้งาน Excel แนะนำพื้นฐานการเขียนโค้ดในสไตล์ Object Oriented Programming เขียนโค้ดเพื่อจัดการเซลล์, Worksheet และ Workbook การใช้ Theme วิธีสร้างฟอร์มและการติดต่อฐานข้อมูล ตลอดจนวิธีสร้างพื้นฐาน และในตอนท้ายเล่ม ยังได้กล่าวถึงวิธีเชื่อมต่อ Excel กับฐานข้อมูล รวมถึงวิธีแก้ไขและอัพเดตข้อมูลในฐานข้อมูล พร้อมทั้งตัวอย่างโค้ดที่มีอยู่มากมายภายในเล่ม   สร้างระบบงานเพื่อจัดการข้อมูลด้วย Excel VBA ฉบับสมบูรณ์ โพสที่เกี่ยวข้อง คู่มือใช้งาน

สร้างระบบงานเพื่อจัดการข้อมูลด้วย Excel VBA ฉบับสมบูรณ์ Read More »

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562

ชื่อหนังสือ: เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร Call Number: อ 390.22 ค753 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562 หนังสือ  “เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่กล่าวถึง เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ อันเกี่ยวเนื่องด้วยงานพระบรมศพ ตั้งแต่เครื่องตั้งการประดิษฐานพระบรมศพ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล การจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศอันเชิญพระบรมศพ พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ เช่น พระเมรุมาศ ราชรถและพระยานมาส พระจิตกาธาน เครื่องสังเค็ด เครื่องประโคมและมหรสพต่างๆ อันถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพระราชพิธีดังกล่าวด้วย จากเนื้อหาทั้งหมดทั้งมวลภายในตัวเล่มที่จัดทำขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจักเป็นอนุสรณียวัตถุที่ทรงคุณค่าในการจดจารึก สืบสาน และธำรงไว้ซึ่งเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนขนบธรรมเนียมแบบแผนตามโบราณราชประเพณี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติสืบไป  ชื่อหนังสือ: เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกร ชื่อผู้แต่ง: เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, พ.ศ.2498-

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562 Read More »

แนะนำหนังสือ 1 ต.ค.2561

แนะนำหนังสือ: เที่ยวนิวซีแลนด์ New Zealand ดินแดนธรรมชาติมหัศจรรย์ สวรรค์ซีกโลกใต้ ชื่อผู้แต่ง: ณิศรา ตีระวัฒนพงษ์ Call Number:  พ 919.304 ณ449ท 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561 หนังสือ “เที่ยวนิวซีแลนด์ New Zealand ดินแดนธรรมชาติมหัศจรรย์ สวรรค์ซีกโลกใต้” เล่มนี้จะพาคุณไปเที่ยวนิวซีแลนด์ได้อย่างจุใจเลยทีเดียว เริ่มตั้งแต่เกาะเหนือ ไปจนถึงเกาะใต้ โดยเกาะเหนือ จะประกอบด้วย Auckland, Northland, Hamilton-Taupo and Waikato, Rotorua, Tongariro และ Wellington และที่เกาะใต้ อาทิเช่น Cristchirch, Marlborough, Tasman, Westcoast, Queenstown, Dunedin, Southland และ Steward island ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดอันแน่นด้วยข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย พร้อมด้วยความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวท่ามกลางความทันสมัยในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561 Read More »