การบัญชีโรงแรม : การวางแผน ควบคุม และการจัดทำรายงาน

การบัญชีโรงแรม : การวางแผน ควบคุม และการจัดทำรายงานชื่อเรื่อง : การบัญชีโรงแรม : การวางแผน ควบคุม และการจัดทำรายงาน 

ชื่อผู้แต่ง : ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร  

Call Number : 657.837 ภ366ก 2564 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  25 ม.ค.2566 หนังสือ การบัญชีโรงแรม : การวางแผน ควบคุม และการจัดทำรายงาน”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีโรงแรม โดยหนังสือเล่มนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ รวมถึงเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรมประกอบ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีโรงแรม และนำไปใช้ในการวางแผน ควบคุมและประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในงานธุรกิจได้เป็นอย่างดี มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้  ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oการบัญชีโรงแรม : การวางแผน ควบคุม และการจัดทำรายงาน / ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร

 

การบัญชีโรงแรม : การวางแผน ควบคุม และการจัดทำรายงาน