การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 

การพยาบาลเด็ก เล่ม 2ชื่อเรื่อง  : การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 

ชื่อผู้แต่ง : พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ

Call Number : 618.9200231 ก492 2565 ล2 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 13 พ.ค.2566  หนังสือ “การพยาบาลเด็ก เล่ม 2” หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ที่ผู้เขียนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่เพื่อให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินอาหาร การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินปัสสาวะ ผู้ป่วยเด็กระบบประสาท ผู้ป่วยเด็กระบบเลือด ผู้ป่วยเด็กระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ผู้ป่วยเด็กระบบต่อมไร้ท่อและพันธุกรรม และการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบผิวหนัง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษา ผู้ปฏิบัติการพยาบาลและผู้ที่สนในการดูแลการพยาบาลเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มาศึกษาเพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มมนี้ 


Link to Library

Row Hit Heading
1 4 oการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 / พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, บรรณาธิการ

 

การพยาบาลเด็ก เล่ม 2