ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ

 ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบชื่อเรื่อง:   ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ 

ชื่อผู้แต่ง : พกจูฮวัน 

Call Number:พ 153.4 พ111ท 2562 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  6 ต.ค. 2563 หนังสือ “ ทุุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ”  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทุกคนได้รู้จักการจัดระเบียบความคิด ไม่ว่าจะเป็นคนทำงาน  การประชุม การเขียนรายงาน การนำเสนอ เป็นต้น ก็ต้องมีการวางแผน หรือเป็นนักศึกษาจะเกี่ยวข้องในเรื่องเรียน การวางแผนอ่านหนังสือสอบ ล้วนแล้วต้องอาศัยทักษะการจัดระเบียนความคิดและหนังสือเล่มนี้จะช่วยผู้ที่ต้องการจัดระเบียบความคิดให้สำเร็จได้ ! 


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ / Bok Joo Hwan (พกจูฮวัน) ; ภัททิรา จิตต์เกษม, ผู

ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ