ประวัติของแผ่นดินไทย

ชื่อหนังสือ: ประวัติของแผ่นดินไทย
ชื่อผู้แต่ง: อาทร จันทวิมล
Call Number: 959.36192561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 3 ก.ย. 2562 หนังสือ “ประวัติของแผ่นดินไทย” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงต้องการให้คนไทยรู้ว่าตนเป็นใครมาจากไหน มีบรรพบุรุษที่ใช้เลือดทาแผ่นดิน สร้างชาติรักษาแผ่นดินให้คนไทยอยู่กันมาได้อย่างไร มีการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพประกอบมากมาย และหลายภาพหาดูได้ยาก โดยเนื้อหาภายในเล่มได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งชาติไทย ย้อนไปถึงยุคเริ่มต้นโลก 4,600 ล้านปี สัตว์ไทรโลไบท์ 500 ล้านปีที่เกาะตะรุเตา ไดโนเสาร์ 130 ล้านปีที่กาฬสินธุ์ มนุษย์ลำปาง 500,000 ปี มนุษย์กระบี่ 40,000 ปี คนบ้านเชียง 6,000 ปี ต่อเนื่องมาถึงสมัยสุโขทัย 768 ปี อยุธยา 667 ปี รัตนโกสินทร์ 235 ปี จนถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยได้มีการค้นหาเรื่องทั้งที่  มีและนอกเหนือจากในพงศาวดาร เช่นเรื่องของปืนใหญ่ที่พม่ายึดไปจากอยุธยาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ซึ่งพบที่อังกฤษ เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รวมทั้งการขัดแย้งระหว่างกลุ่มเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงช่วง พ.ศ. 2551-2555 เป็นต้น แต่สิ่งที่สำคัญที่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ต้องตระหนักคือ เรื่องราวในอดีต บางครั้งอาจคลาดเคลื่อน จงอย่าเชื่อสิ่งใด เพียงเพราะการบอกเล่าต่อๆ กันมา จงใช้สติในการพิจารณา


ประวัติของแผ่นดินไทย

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: