หนังสือ แนะนำ

ชื่อเรื่อง : กายวิภาคโยคะ YOGA Anatomy ชื่อผู้แต่ง : เลสลี่ คามินอฟฟ์ และ เอมี่ แมทธิวส์ Call Number : 613.7046 ค334ก 2563 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 25 ก.พ.2567 หนังสือ กายวิภาคโยคะ YOGA Anatomy เล่มนี้เขียนขึ้นโดย เลสลี่ คามินอฟฟ์ และ เอมี่ แมทธิวส์ นั้นเป็นที่รู้จักกันดีระดับนานาชาติในฐานะผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกสอนกายวิภาคของโยคะในด้านการหายใจและการออกกำลังกาย ทั้งสองท่านนี้ได้สร้างองค์ความรู้ซึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงที่ดีเยี่ยม สำหรับผู้ฝึกโยคะ ผู้สอน และผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์ด้านนี้ได้อย่างน่าทึ่ง ทั้งนี้ในส่วนของเนื้อหาได้ผ่านการปรับปรุงเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งภาพสีอันสวยงามและมีข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้คุณเข้าใจโครงสร้างและเข้าใจหลักการเคลื่อนไหวกายวิภาคทางโยคะ ในแต่ละท่วงท่าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การหายใจไปถึงท่ายืน และการกลับศีรษะ ผู้อ่านจะเข้าใจและได้เห็นว่าในกล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้น ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ได้อย่างไร การแปลงท่ามีผลเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพอย่างไร กระดูกสันหลัง การหายใจและตำแหน่งของร่างกายเชื่อมโยงต่อกันอย่างไรในระดับพื้นฐาน ไม่ว่าผู้อ่านจะเพิ่มเริ่มต้น หรือได้ฝึกโยคะมาเป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้วก็ตาม   Link to Library […]

กายวิภาคโยคะ YOGA Anatomy Read More »

ชื่อเรื่อง : ฝึกใจได้ เป็นนายอารมณ์ ชื่อผู้แต่ง : Thibaut Meurisse (ทิโบต์ เมอริส) ; สุญญาตา เมี้ยนละม้าย Call Number :  พ 152.4 ม811ฝ 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ    23 มิ.ย.2566  คู่มือปฏิบัติใจฉบับเข้าใจง่าย สำหรับการใช้งานอารมณ์อย่างชาญฉลาด ชวนสำรวจธรรมชาติของอารมณ์ วิเคราะห์ “สูตรอารมณ์” เพื่อเข้าใจกลไกการเกิดอารมณ์เชิงลบหลากหลายรูปแบบ เจาะลึกอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่คอยเหนี่ยวนำอารมณ์ พร้อมแบบฝึกหัดจัดการอารมณ์ที่ใครๆ ก็ทำได้ เช่น การทำบันทึกชัยชนะเพื่อลดความรู้สึกดีไม่พอ เทคนิคปล่อยวางด้วยการติดป้ายชื่อให้อารมณ์ ไปจนถึงเคล็ดลับการนอนหลับ ปรับลมหายใจ และใช้เสียงดนตรีสลายพลังลบที่คอยกลบพลังใจ Link to Library Row Hit Heading 1 1 ฝึกใจได้ เป็นนายอารมณ์ / Thibaut Meurisse (ทิโบต์ เมอริส) ; สุญญาตา

ฝึกใจได้ เป็นนายอารมณ์ Read More »

 PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น

ชื่อเรื่อง: PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น  ชื่อผู้แต่ง:   เลิศพร อุดมพงษ์  Call Number:   365.593 ล896พ 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 ส.ค.2563 หนังสือ “ PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น”  หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาวิจัยที่ให้ความรู้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐให้เป็นไปที่ดีและมีประโยชน์ต่อประชาชน ใครสนใจในด้านการเมืองการปกครองเล่มนี้มีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าสนใจทีเดียว !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น/ เลิศพร อุดมพงษ์  PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น

 PFI: การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ กรณีเรือนจำเอกชน ประเทศญี่ปุ่น Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ: Journal of Safety and Health Print ISSN: 1905-8160 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายละเอียด: แนะนำวารสาร 2 ต.ค. 2562 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานTCI และบริหารจัดการโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้บทความจากงานวิจัยและบทความเชิงวิชาการทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุข บทความต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ Peer Review Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Safety and Health วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ: Journal of

วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ Read More »

ทำไมบริษัทที่เติบโตมาก ๆ ถึงใช้ระบบโลจิสติกส์เป็นแกนหลักขับเคลื่อนธุรกิจ

ชื่อหนังสือ: ทำไมบริษัทที่เติบโตมาก ๆ ถึงใช้ระบบโลจิสติกส์เป็นแกนหลักขับเคลื่อนธุรกิจ   ชื่อผู้แต่ง: สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล Call Number: 658.5 ส854ท 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 23 ส.ค. 2562 ส่วนมากจะคิดว่าโลจิสติกส์เป็นเรื่องของการขนส่งเพียงอย่างเดียวซึ่งก็ไม่ผิด แต่กว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง เราต้องผ่านสถานที่ต่างๆ มากมาย หนังสือเล่มนี้ก็จะบอกกล่าวถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ดี และสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ก็เช่นกัน ถ้าคุณต้องการนำความรู้เรื่องโลจิสติกส์ไปปรับใช้ในการบริหารพัฒนาองค์กร หนังสือ “ทำไมบริษัทที่เติบโตมาก ๆ ถึงใช้ระบบโลจิสติกส์เป็นแกนหลักขับเคลื่อนธุรกิจ” เล่มนี้ได้สรุปหลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมสอดแทรกกรณีศึกษา ทำให้อ่านสนุก ไม่น่าเบื่อ คนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องโลจิสติกส์มากก่อนก็สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ภายในเล่มยังมีสูตรคำนวณพื้นฐานในการบริหารจัดการสินค้าอีกด้วย ใครจะรู้ล่ะว่าหากคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบ แล้วนำแนวทางไปปรับใช้จริง อาจทำให้ธุรกิจเล็กๆ ของคุณ ผงาดขึ้นมาโค่นล้มธุรกิจยักษ์ใหญ่ก็เป็นได้   ทำไมบริษัทที่เติบโตมาก ๆ ถึงใช้ระบบโลจิสติกส์เป็นแกนหลักขับเคลื่อนธุรกิจ

ทำไมบริษัทที่เติบโตมาก ๆ ถึงใช้ระบบโลจิสติกส์เป็นแกนหลักขับเคลื่อนธุรกิจ Read More »

OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

ชื่อหนังสือ: OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs   ชื่อผู้แต่ง:  กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ Call Number: 658.401 ก674อ 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 22 ส.ค. 2562  OKRs เป็นแนวทางการบริหารผลงานที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารผลงานขององค์กร ให้มันใจได้ว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาขีดความสามารถของคนในองค์กรให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย หนังสือ “OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” เล่มนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ OKRs และจากประสบการณ์ในการบรรยายของผู้เขียน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กรให้กับหลายๆ ที่ เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาที่อ่านง่าย มีการยกตัวอย่างที่ชัดเจน จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปประยุกต์ใช้และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้ด้วย   OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs Read More »

คนทั่วไปหาเงิน คนฉลาดให้เงินมาหา

ชื่อหนังสือ: คนทั่วไปหาเงิน คนฉลาดให้เงินมาหา ชื่อผู้แต่ง: Set Zero Call Number: พ 332.024 ซ512ค 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 21 ส.ค. 2562  หากเราสามารถเรียกเงินให้มาหาเราตอนไหนก็ได้ ทุกคนบนโลกนี้ก็คงจะรวยกันหมดแล้ว หนังสือ “คนทั่วไปหาเงิน คนฉลาดให้เงินมาหา” เล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บทหลัก และ 15 บทย่อยๆ และได้บอกวิธีการไว้เป็นขั้นตอนแล้วในการให้เงินมาหา ตั้งแต่การค้นหาตั้งเป้า ลงมือทำ และเทคนิคที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองและต้องการความสำเร็จในชีวิต หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ หากคุณต้องการจะประสบความสำเร็จ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ “เริ่มต้นลงมือทำ”   คนทั่วไปหาเงิน คนฉลาดให้เงินมาหา

คนทั่วไปหาเงิน คนฉลาดให้เงินมาหา Read More »

ชื่อหนังสือ: สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย PhoneGap   ชื่อผู้แต่ง:  อวยพร โกมลวิจิตรกุล Call Number: 005.282 อ437ส 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 20 ส.ค. 2562 การพัฒนาแอปบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟรหรือแท็บเล็ต นอกจากต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีแล้ว ยังต้องมีการรองรับการทำงานได้หลากหลายแพลตฟอร์มอีกด้วย เช่น Android, iOS, หรือ Windows Phone เป็นต้น หนังสือ “สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย PhoneGap” เล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาค ภาคแรกอธิบายวิธีการและขั้นตอนการพัฒนา Mobile App ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถสร้างแอปได้จริง ส่วนภาคสองผู้เขียนได้รวบรวมโค้ดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาแอปที่มักใช้กันบ่อยๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการค้นหาและทำความเข้าใจกับโค้ดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแนวทางให้ผู้อ่านศึกษาการพัฒนาแอปด้วยตัวเองได้ และจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาแอปในขั้นสูงต่อไป   สร้าง Mobile

สร้าง Mobile App ข้ามแพลตฟอร์ม ด้วย PhoneGap   Read More »

ชื่อหนังสือ: Let’s go Italy   ชื่อผู้แต่ง: ตะวัน พันธ์แก้ว   Call Number: พ 914.504 ต258ล 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 19 ส.ค. 2562 หนังสือ “Let’s go Italy” เล่มนี้ นอกจากจะพาไปเยือนสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจในอิตาลีตั้งแต่เหนือจรดใต้ ข้ามไปถึงเกาะคาปรี แล้ว เนื้อหายังสอดแทรกเรื่องราวของสถานที่นั้นๆ ในลักษณะพอสังเขป เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้ความเป็นมาของประเทศอิตาลี รวมถึงแผนที่และการเดินทาง ซึ่งมีสถานที่เที่ยวหลากหลายแนว ทั้งธรรมชาติ อาคารบ้านเมือง โบสถ์ ปราสาท วัง จัตุรัส แต่ละที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่มีความเป็นมาที่เก่าแก่เกินร้อยปีแทบทั้งสิ้น หากไปเที่ยวแบบไม่รู้ความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ มาก่อน ก็อาจจะพลาดจุดสำคัญไปได้ ฉะนั้นการมีหนังสือเล่มนี้ไว้ในมือก็สามารถเป็นผู้ช่วยได้อย่างดี แล้วจะทำให้คุณเที่ยวได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียว Let’s go Italy

Let’s go Italy   Read More »

ชื่อหนังสือ: การออกแบบระบบบัญชี     ชื่อผู้แต่ง:  ดุษณีย์ ส่องเมือง Call Number: 657 ด749ก 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 18 ส.ค. 2562 หนังสือ “การออกแบบระบบบัญชี” เล่มนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจศึกษาระบบบัญชีได้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบบัญชี เป้าหมายของการออกแบบระบบบัญชีและมีตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารให้ศึกษาอย่างครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกใช้ทั้งระบบ หรือใช้เพียงบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการได้   การออกแบบระบบบัญชี

การออกแบบระบบบัญชี Read More »

ชื่อหนังสือ: ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล   ชื่อผู้แต่ง:  ไลฟ์เอบีซี Call Number: 428.24 ล982ภ 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 17 ส.ค. 2562 หากจะกล่าวถึงโรงพยาบาลในประเทศไทยแล้ว ยังถือว่ามีบุคลากรทางการแพทย์น้อยมากที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หนังสือ “ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล” เล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการแพทย์และการพยาบาล อาทิ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ที่ประกอบอาชีพในสถานพยาบาล รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการติดต่อสื่อสารทางการแพทย์ โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 16 บทเรียน แบ่งเป็นหน่วยโรคต่างๆ กัน เช่น หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร หน่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หน่วยโรคระบบประสาท เป็นต้น พร้อมกับได้เรียนรู้พจนานุกรมภาพกายวิภาคศาสตร์ บันทึกทางการพยาบาล คำศัพท์เฉพาะ บทสนทนา แบบทดสอบการฟัง โครงสร้างประโยค และคำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมถึงบทความพิเศษทางการแพทย์อีกด้วย   โพสที่เกี่ยวข้อง ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม ภาษาอังกฤษ เพื่อการพยาบาล  เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ เพื่อการพยาบาล  Read More »

ชื่อหนังสือ:  สื่อสารชนะใจคน  ชื่อผู้แต่ง: สนอง ปัญญาฤกษ์ Call Number: พ 302.2 ส195ส 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2562 การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจเป็นกุญแจดอกสำคัญ ที่จะไขนำคุณไปสู่ความสำเร็จ ทั้งในชีวิตการทำงานและสถานะทางสังคม คุณจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ต้องรู้จักวิธีที่จะแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ เพื่อค้นหาสิ่งที่อยู่ในความสนใจ และเพื่อเป็นการอธิบายให้ผู้คนได้เข้าใจความต้องการของคุณ หนังสือ “สื่อสารชนะใจคน” เล่มนี้ จะช่วยตอบโจทย์คนเป็นนายที่ต้องการสร้างทีมงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และต้องการจะเป็นเจ้านายที่ได้ความเคารพจากลูกน้อง ด้วยความชื่นชมจากใจอย่างแท้จริง   สื่อสารชนะใจคน โพสที่เกี่ยวข้อง วิธีคิด ที่ทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จ และแตกต่างกว่าคนอื่น Social Startup Success : สู่ความสำเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม สูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพร ฉบับจัดเต็ม ชีวิตไม่ติดกับ กำจัด 7 กับดักขวางความสำเร็จ NLP : ภาษา สมอง มหัศจรรย์ เทคโนโลยีสร้างความสำเร็จชั่วข้ามคืน ห้องสมุด เงียบ สงัด

สื่อสารชนะใจคน  Read More »