หนังสือ แนะนำ

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 

ชื่อหนังสือ: กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค   ชื่อผู้แต่ง:  อภิรัฐ บุญทอง Call Number: 347.05 อ261ก 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 15 ส.ค. 2562 หนังสือ “กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาในการใช้บังคับกฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภค อีกทั้งผู้เขียนเองยังได้ค้นคว้าคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการอธิบายตัวบทกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ที่วินิจฉัยในปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ มาใส่ไว้เป็นตัวอย่างในการทำความเข้าใจอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบในสนามต่างๆ ทั้งตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย เนื่องจากมีตัวบทกฎหมายไม่มากจึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากเกินไปด้วย   กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  อื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช : Sukhothai Thammathirat Open University Journal วารสารศาลยุติธรรม วารสาร-Law-Periodical-Library-Siam-University วารสารกฎหมาย : Chulalongkorn Law Journal กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา นิติศาสตร์-2560-บทวิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1728/2559 เรื่อง คดีพิพาท วันสำคัญ วันรพี …

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  Read More »

พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript

ชื่อหนังสือ:  พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript ชื่อผู้แต่ง:  สุพจน์ สง่ากอง Call Number: 005.133 ส826พ 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 14 ส.ค. 2562 เทคโนโลยีการสร้างและพัฒนาเว็บในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลาย หนังสือ “พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript” เล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้มีการแนะนำผู้อ่านในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับรันบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Androidโดยใช้โปรแกรม Android Studio เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างแอพ โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างและตกแต่งหน้าเว็บไซต์ แนะนำและเริ่มต้นเขียนโค้ดคำสั่ง JavaScript การกำหนดตัวแปร การใช้งานคำสั่งควบคุมต่างๆ การประกาศและใช้งานฟังก์ชันใน JavaScript การใช้งานคลาสและโมดูลในการตกแต่งสีและพื้นหลังให้หน้าเว็บ การเพิ่มลูกเล่นการแสดงภาพ ข้อความ และการแสดงเวลา การสร้างเครื่องมือควบคุมแบบต่างๆ และการจัดการฟอร์มด้วย JavaScript โดยมีการอธิบายขั้นตอนการออกแบบและสร้างหน้าเว็บ พร้อมตัวอย่างใช้งานจริง   พัฒนาเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย JavaScript โพสที่เกี่ยวข้อง เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์ พัฒนาเว็บ …

พัฒนาเว็บ และ เพิ่มลูกเล่น ด้วย JavaScript Read More »

ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์-ห้องสมุด แนะนำหนังสือ 

ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์-ห้องสมุด แนะนำหนังสือ

ชื่อหนังสือ: ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์-ห้องสมุด แนะนำหนังสือ  ชื่อผู้แต่ง:  เดชา ลิลิตอนันพงศ์ Call Number: 616.89 ด842ภ 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 9 ส.ค. 2562  ปัญหาพฤติกรรมทางด้านจิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย หนังสือ “ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์” เล่มนี้ จึงสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ สำหรับการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี โดยเนื้อหาภายในเล่มเป็นการให้ความรู้ทางการแพทย์ ตั้งแต่พื้นฐานความรู้ และแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อที่จะสามารถให้การดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้นได้ สามารถอ่านและเข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบ พร้อมทั้งตัวอย่างผู้ป่วยประกอบอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพยาบาล นิสิต นักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางสุขภาพจิต จิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้   ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์-ห้องสมุด แนะนำหนังสือ แนะนำหนังสือ อื่นๆ ในห้องสมุด ที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุด แนะนำหนังสือ “ควบคุมอารมณ์ได้ เป็นนายชีวิต” ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์-ห้องสมุด แนะนำหนังสือ คิดบวก : มองโลกด้วยจิตที่แข็งแกร่ง = The …

ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชศาสตร์-ห้องสมุด แนะนำหนังสือ Read More »

คิดบวก : มองโลกด้วยจิตที่แข็งแกร่ง = The though-minded optimist

ชื่อหนังสือ: คิดบวก : มองโลกด้วยจิตที่แข็งแกร่ง = The though-minded optimist ชื่อผู้แต่ง:  พีล, นอร์แมน วินเซนต์ Call Number: พ 153.1 พ797ค 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 8 ส.ค. 2562 การมองโลกในแง่บวก คือ หลักการที่ว่าความดีในชีวิตนั้นมีมากกว่าความเจ็บปวดและความชั่วร้าย หนังสือ “คิดบวก : มองโลกด้วยจิตที่แข็งแกร่ง = The though-minded optimist” เล่มนี้ จึงสอนให้เราแกร่งพอที่จะเผชิญ อย่าไปเกรงกลัวไม่ว่าใครหรืออะไร รับมือกับสถานการณ์และตนเองอย่างไรเวลาที่คุณหงุดหงิดใจ ชอบตัวเอง-อย่างน้อยที่สุดก็ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ มีความรุ่งโรจน์และสนุกกับชีวิต รักษาพลังวิเศษแห่งความกระตือรือร้นไว้ในตัวคุณ สุขภาพดีโดยไม่ต้องเป็นทาสยา จัดการกับปัญหาด้วยความหวังและรับมือกับปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะอย่างไรคุณก็จะต้องติดอยู่กับตัวตนของคุณ เพราะคุณต้องอยู่กับตัวตนของคุณ การพัฒนาตัวตนของคุณให้เป็นตัวตนที่น่าพอใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ  ดังนั้น หากคุณอยากจะอยู่บนโลกที่โหดร้ายใบนี้ ต้องลองอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะเข้าใจเอง   คิดบวก : มองโลกด้วยจิตที่แข็งแกร่ง = The …

คิดบวก : มองโลกด้วยจิตที่แข็งแกร่ง = The though-minded optimist Read More »

อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7

ชื่อหนังสือ: อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7 ชื่อผู้แต่ง: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Call Number: 613.1 มส747อ 2559 ล1 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 7 ส.ค. 2562 หนังสือ “อนามัยสิ่งแวดล้อม” เล่มนี้ เป็นเอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 เล่ม โดยเล่มแรก ประกอบด้วยหน่วยที่ 1-7 เล่มที่ 2 ประกอบด้วยหน่วยที่ 8-15 โดยเนื้อหาภายในเล่มจะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ การจัดการมลพิษทางเสียง ความสั่นสะเทือน และมลพิษทางรังสี การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ การจัดการสารเคมีอันตราย การจัดการสุขาภิบาลอาหาร เป็นต้น ซึ่งทุกเรื่องเหล่านี้ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการป้องกันและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยต่อไปอีกด้วย   อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7

ถ่ายภาพให้มีพลัง

ชื่อหนังสือ: ถ่ายภาพให้มีพลัง ชื่อผู้แต่ง:  นคเรศ รังควัต Call Number: 771 น131ถ 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 6 ส.ค. 2562 หนังสือ “ถ่ายภาพให้มีพลัง” เล่มนี้ นับเป็นทั้งข้อมูลและตำราที่น่าอ่านและหายากยิ่งในยุคปัจจุบัน โดยเนื้อหาในเล่มมีการนำเสนอ 60 แนวคิดง่ายๆในการถ่ายภาพ พร้อมตัวอย่างทั้งภาพวิวทิวทัศน์และภาพบุคคล ทั้งนี้จะช่วยให้นักถ่ายภาพ รวมถึงผู้ที่สนใจในการฝึกถ่ายภาพ อ่านแล้วสามารถทดลองทำได้ทันที ซึ่งสามารถทำให้มีเทคนิคและมุมมองการถ่ายภาพที่แม่นยำมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า “การถ่ายภาพจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป”   ถ่ายภาพให้มีพลัง

หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ

ชื่อหนังสือ: หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ ชื่อผู้แต่ง:  ชญานี วาตสกุล Call Number: 495.183495911 ช112ห 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 5 ส.ค. 2562 “ภาษาจีน จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้เรียนเองมากกว่า” ดังนั้นหนังสือ “หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ” เล่มนี้ จึงได้หยิบคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยและใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน มาแต่งเป็นประโยคสนทนาที่หลากหลายสถานการณ์ ให้ผู้ที่สนใจอยากฝึกพูดภาษาจีน และได้ลองนำไปใช้ฝึกสนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลว่า ประโยคที่พูดนั้นจะถูกต้องหรือไม่ เพราะทุกอย่างมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว   หยิบคำศัพท์มาจับแต่งประโยคสนทนาภาษาจีน เร็ว ง่าย ใช้ได้ทันใจ

เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

ชื่อหนังสือ: เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ ชื่อผู้แต่ง:  ไลฟ์เอบีซี Call Number: 651.75 ล982ข 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 4 ส.ค. 2562 หนังสือ “เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนการเขียนจดหมายและเอกสารทางธุรกิจ ซึ่งได้รวบรวมเคล็ดลับการเขียนที่ถูกต้องและการเลือกใช้คำที่เหมาะสม พร้อมด้วยตัวอย่างการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ ทั้งรูปแบบประโยค คำศัพท์ และแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้อ่านทบทวนความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมี interactive CD-Rom ที่สามารถโต้ตอบ บันทึกเสียง และเทียบเคียงเสียงกับเจ้าของภาษาได้ เหมาะสำหรับนักธุรกิจและบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปใช้จริง   เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ โพสที่เกี่ยวข้อง ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม ภาษาอังกฤษ เพื่อการพยาบาล  เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ Thailand Tourism : The Early Day Trip To Osaka Kyoto & Kansai …

เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ Read More »

สูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพร ฉบับจัดเต็ม

ชื่อหนังสือ: สูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพร ฉบับจัดเต็ม ชื่อผู้แต่ง:  ภูวดล ภูภัทรโยธิน Call Number: พ 808.85 ภ685ส 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 3 ส.ค. 2562 หนังสือ “สูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพร ฉบับจัดเต็ม” เล่มนี้ คำพูดทุกคำก่อให้เกิดประโยชน์หรือโทษแก่ผู้พูดและผู้ฟังได้เสมอ อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันอันเต็มไปด้วยสังคมแห่งความรีบเร่ง ทำให้หลายท่านไม่มีเวลาเตรียมการที่จะร่างคำกล่าวในงานสำคัญต่างๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงอำนวยความสะดวกให้โดยการเขียน “สูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพร ฉบับจัดเต็ม” เล่มนี้ ซึ่งได้รวบรวมตัวอย่างคำกล่าวไว้สำหรับทุกโอกาส ตั้งแต่งานวันเกิด งานรับตำแหน่งใหม่ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ งานมงคลสมรส งานเลี้ยงรุ่น งานปลดเกษียณ งานบุญ ตลอดจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตในขั้นตอนพิธีฌาปนกิจผู้วายชนม์ พร้อมคำขวัญคำกลอนมากมายที่ผู้เขียนได้ประพันธ์ไว้ ซึ่งคุณสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการพูดในโอกาสต่างๆ ได้เป็นอย่างดี   สูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพร ฉบับจัดเต็ม โพสที่เกี่ยวข้อง วิธีคิด ที่ทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จ และแตกต่างกว่าคนอื่น สูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพร ฉบับจัดเต็ม ชีวิตไม่ติดกับ กำจัด 7 …

สูตรสำเร็จบทพูดและคำอวยพร ฉบับจัดเต็ม Read More »

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ชื่อหนังสือ: คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ชื่อผู้แต่ง:  ธัชชัย จำลอง Call Number: 004 ธ439ค 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 2 ส.ค. 2562 โลกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เป็นสิ่งที่ ไปไว มาไว มาก หลายเรื่องเกิดมาในเวลาสั้นๆ ก่อนจะจากไปอย่างรวดเร็ว (เช่น Zip Drive) บางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วพัฒนาต่อเนื่องยาวนาน กว่าจะเริ่มแปรเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอื่น หนังสือ “คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ” เล่มนี้ไม่ใช่การบอกเล่าถึงความเป็นมาของเทคโนโลยี ไม่ได้วิจารณ์ถึงความเป็นไปในโลกดิจิตอล แต่เป็นการพาผู้อ่านมาสัมผัสกับเทคโนโลยีที่เกือบจะอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทำงาน ผ่านการอธิบายอย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้ทันที โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 8 บท ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ Windows 10 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล การใช้อีเมลเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น มีการอธิบายเนื้อหาและการใช้งานโปรแกรมอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าสู่บทเรียนและลงมือปฏิบัติตามได้ทันที นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละบท ดังนั้นถ้าไม่อยากอ่านอะไรที่ละเอียดมาก ก็อ่านหนังสือเล่มนี้ รับรองว่าไม่มีเรื่องยากๆ ให้ปวดหัว แม้จะอ่านไม่สนุก …

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ Read More »