หนังสือ แนะนำ

หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ชื่อหนังสือ:  หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ชื่อผู้แต่ง: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย Call Number: อ 363.3403 ห144 2559 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ส.ค. 2562 การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป็นกระบวนการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลายภาคส่วน มีหลักการและแนวคิดที่เป็นสหสาขาวิชา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งแนวคิด ความหมาย และการปฏิบัติงาน หนังสือ “หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ” เล่มนี้ จึงมีความสำคัญยิ่ง เพราะเนื้อหาภายในเล่มมีการรวบรวมและสร้างฐานคำศัพท์ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สังคมไทยเป็นเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่ต่อไป   หนังสือคำศัพท์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

พัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio

ชื่อหนังสือ: พัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio ชื่อผู้แต่ง: สุพจน์ สง่ากอง   Call Number: 005.428 ส826พ 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 31 ก.ค. 2562 แอพพลิเคชันที่มีใช้งานบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมาย ในหนังสือ “พัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio” เล่มนี้ จึงได้มีการแนะนำผู้อ่านในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับรันบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้โปรแกรม Android Studio เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างแอพ โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนาแอพแอนดรอยด์ แนะนำส่วนประกอบและวิธีใช้งาน Android Studio วิธีรันแอพบนแบบจำลองชนิดต่างๆ การออกแบบและปรับแต่งหน้าจอ เลย์เอาต์ของแอพ การสร้างแอพเพื่อเชื่อมต่อและใช้งานอินเทอร์เน็ต การสร้างแอพมัลติมีเดีย อาทิ บันทึกเสียง ถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ การจัดการภาพและวิดีโอ พร้อมทดสอบการทำงานของแอพ และเตรียมเผยแพร่ไปไว้บน Google Play ต่อไป …

พัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio Read More »

ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อหนังสือ:  ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร ชื่อผู้แต่ง: กรุณาพร รัตนภูผา Call Number: 692.5 ก268ป 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 30 ก.ค. 2562 หนังสือ “ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การประมาณราคางานดิน งานเสาเข็ม งานไม้แบบ งานคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานหลังคา งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล บัญชีรายการประมาณราคาและการประกวดราคา รวมถึงการคำนวณค่า Factor F การคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) และการคำนวณระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร โดยเน้นตัวอย่างการคำนวณราคาค่าวัสดุ และค่าแรงของแต่ละหมวดงานที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมฝึกทักษะให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการประมาณราคาจากแบบก่อสร้างอาคารจริง โดยอ้างอิงวิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป   ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

Social Startup Success : สู่ความสำเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม

ชื่อหนังสือ: Social Startup Success : สู่ความสำเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม ชื่อผู้แต่ง:  เจนัส, แคธลีน เคลลี Call Number: 658.048 จ718ซ 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 29 ก.ค. 2562 หนังสือ “Social Startup Success : สู่ความสำเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม” เล่มนี้ เนื้อหาได้เรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการช่วยชี้แนะแนวทางให้นักธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปสามารถเริ่มต้นกิจการได้อย่างมั่นคง ยกระดับองค์กรไปสู่ทิศทางที่มุ่งหวัง ขจัดอุปสรรคทางความคิด กระตุ้นนวัตกรรมทางสังคม และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง หนังสือเล่มนี้มีตัวอย่างจากกว่า 100 กรณีศึกษา ที่แทรกอยู่ภายในตัวเล่ม จึงถือว่ามีคุณค่าอย่างมากต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจสังคม รวมถึงนักวิจัยและนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม   Social Startup Success : สู่ความสำเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม โพสที่เกี่ยวข้อง วิธีคิด ที่ทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จ และแตกต่างกว่าคนอื่น Social Startup Success : …

Social Startup Success : สู่ความสำเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม Read More »

ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม

ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม

ชื่อหนังสือ: ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม ชื่อผู้แต่ง: ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ Call Number: 391 ธ635ผ 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 22 ก.ค. 2562  คติความเชื่อที่ว่า พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนองค์อวตารของมหาเทพเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อปกครองแผ่นดิน บำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ จึงเลือกสรรผ้าเขียนทองสำหรับนำมาใช้เป็นเครื่องทรงขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวาระหรือโอกาสพิเศษต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นพระภูษาทรงขององค์พระมหากษัตริย์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นพระราชพิธีสำคัญสูงสุดของพระราชอาณาจักร จัดขึ้นเป็นปฐมในการเริ่มต้นของรัชสมัยการปกครองแผ่นดินของแต่ละรัชกาล ดังนั้นหนังสือ “ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม” เล่มนี้ จึงมีเนื้อหาที่กล่าวถึงปรัชญาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผ้าเขียนทอง การเข้ามาของผ้าลาย ผ้าเขียนทองจากชมพูทวีปสู่สังคมในลุ่มน้ำเจ้าพระยา แบบธรรมเนียมการใช้ผ้าลายและผ้าเขียนทองในราชสำนักสยาม ทั้งในการพระราชพิธีอื่นๆ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้าและรวบรวมแบบแผนธรรมเนียมการใช้ผ้าเขียนทอง พร้อมภาพประกอบผ้าเขียนทองโบราณที่หาชมได้ยาก และคำอธิบายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติและแหล่งอ้างอิงอื่นๆ มาประกอบ ที่สำคัญภายในตัวเล่ม มีกระดาษพิมพ์ลายผ้าสวยงามแถมมาให้อีก 4 ลาย เพื่อให้เปลี่ยนสลับที่หน้าปกได้ ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม

จักรพรรดิราช : คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย

ชื่อหนังสือ: จักรพรรดิราช : คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย ชื่อผู้แต่ง:  เอนก มากอนันต์ Call Number: 320.9593 อ893จ 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 21 ก.ค. 2562 “คติจักรพรรดิราช” คือ อุดมคติสูงสุดของชนชั้นนำไทย ที่รับมาปรับใช้ในการปกครอง โดยแฝงเร้นอยู่ภายใต้กิจกรรมทางการเมืองของชนชั้นนำไทย นับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2172-2394) นั่นเอง หนังสือ “จักรพรรดิราช : คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มจึงได้บอกเล่าเรื่องราวของคติจักรพรรดิราชในแง่มุมต่างๆ ทั้งในความเชื่อทางศาสนา การนำมาปรับใช้ของชนชั้นนำไทยและชนชั้นนำในหมู่รัฐจารีตในแต่ละยุคสมัย ตลอดถึงความเปลี่ยนแปลงของคติจักรพรรดิราชจนถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ที่ส่งผลให้คติความเชื่อดังกล่าวคงเหลือไว้เพียงแนวคิดเบื้องหลังผ่านพระราชพิธีสำคัญในปัจจุบัน หนังสือชุดบรมราชาภิเษกเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้จัดทำขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับรู้รายละเอียดต่างๆ ในพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งครั้งนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์   จักรพรรดิราช : คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย

อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เล่ม 2

ชื่อหนังสือ: อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เล่ม 2 ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม Call Number: 641.59593 อ677 2561 ล2 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 18 ก.ค. 2562  เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายๆ ประเทศที่มีความโดดเด่น เรื่องรสชาติ ความพิถีพิถัน และความหลากหลายของอาหาร ทำให้อาหารไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ด้วยเหตุนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และสำนักวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด จึงได้มีการรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เล่ม 2” ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหาร และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านอาหารไทย ตลอดจนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เล่ม 2

สนทนาอังกฤษเก่งเว่อร์ไปกับการ์ตูนลายเส้นสุดชิก ตอน เรียน ๆ เล่น ๆ สุดหรรษา

ชื่อหนังสือ:  สนทนาอังกฤษเก่งเว่อร์ไปกับการ์ตูนลายเส้นสุดชิก ตอน เรียน ๆ เล่น ๆ สุดหรรษา ชื่อผู้แต่ง:  พัค, ฮยอนฮยัง Call Number: พ 428.3495911 พ513ส 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 13 ก.ค. 2562 ในยุคที่เราต้องแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษกับประเทศในแถบอาเซียน เพื่อเป็นช่วงชิงโอกาสต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และการทำงาน  ถ้ายิ่งเริ่มในวัยเด็กเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้เปรียบหนังสือ “สนทนาอังกฤษเก่งเว่อร์ไปกับการ์ตูนลายเส้นสุดชิก ตอน เรียน ๆ เล่น ๆ สุดหรรษา” เล่มนี้ มีตัวละครนำโดย มินา สาวน้อยจิตใจดีจะพาตะลุยสถานการณ์แสนสนุกสุดเฮฮา ผ่านภาพการ์ตูนน่ารักสไตล์เกาหลี ซึ่งจะช่วยให้การจดจำคำศัพท์ บทสนทนาจากภาพ เป็นวิธีที่ได้ผลยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษ แถมยังได้ข้อคิดจากการกระทำดีๆ ของสาวน้อยคนนี้และ    ก๊วนเพื่อนของเธอ ทั้งยังมีศัพท์ สำนวนต่างๆ โครงสร้างภาษาให้ฝึกอย่างจุใจ และเกร็ดความรู้เสริมด้านวัฒนธรรมที่ช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ให้กว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ยังมี MP3 ฝึกฟัง-พูดเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงและอินไปกับตัวละครอีกด้วย   …

สนทนาอังกฤษเก่งเว่อร์ไปกับการ์ตูนลายเส้นสุดชิก ตอน เรียน ๆ เล่น ๆ สุดหรรษา Read More »

AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ

ชื่อหนังสือ: AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ ชื่อผู้แต่ง: ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์   Call Number: 620.00420285 ภ432อ 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 12 ก.ค. 2562  ปัจจุบัน AutoCAD 2019 ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นความสะดวกและรวดเร็วในการเขียนแบบ โดยมีฟีเจอร์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่สําคัญ ช่วยอํานวยความสะดวกและช่วยลดเวลาในการทํางานเป็นอย่างมาก หนังสือ “AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการใช้งาน AutoCAD 2019 สําหรับการเขียนแบบแปลน 2 มิติ เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรมที่ยังไม่เคยใช้ AutoCAD มาก่อนและเหมาะสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์ที่ต้องการศึกษาการใช้ AutoCAD อย่างถูกต้องเป็นระบบภายในเล่มจึงมีแบบฝึกหัดงานสร้างตารางรายการแบบ งานเขียนแบบเครื่องกลและงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม เช่น การสอนปรับสภาพแวดล้อม …

AutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ Read More »

ญี่ปุ่น เล่มเดียวเที่ยวได้จริง (Edition 2)

ชื่อหนังสือ: ญี่ปุ่น เล่มเดียวเที่ยวได้จริง (Edition 2) ชื่อผู้แต่ง: สิรภพ มหรรฆสุวรรณ Call Number: พ 915.204 ส728ญ 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 11 ก.ค. 2562 หนังสือ “ญี่ปุ่น เล่มเดียวเที่ยวได้จริง (Edition 2) เล่มนี้ มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันมากที่สุด พร้อมเพิ่มเมืองน่าเที่ยวและรายละเอียดที่เจาะลึกกว่าเดิม ทั้งเมืองสำคัญๆ บนเส้นทางยอดฮิตจากกรุงโตเกียวถึงโอซาก้า  อาทิ Tokyo, Kamakura, Hakone, Kawaguchiko, Kyoto, Osaka, Nara เจาะลึกทุกย่านสำคัญ เต็มอิ่มทั้งที่เที่ยว กิน ครบอรรถรส จัดเต็มด้วยข้อมูลการเตรียมตัว ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน วิธีการเดินทาง เวลาเปิดปิด ค่าเข้าชม พิกัด GPS ของสถานที่สำคัญในเส้นทางท่องเที่ยวหลักไว้ใช้ประกอบการเดินทาง สัมผัสมนต์เสน่ห์แดนอาทิตย์อุทัยที่ใครๆ ก็ต้องตกหลุมรัก อ่านง่าย เที่ยวเองได้แม้เดินทางครั้งแรก ยืนยัน …

ญี่ปุ่น เล่มเดียวเที่ยวได้จริง (Edition 2) Read More »