หนังสือ แนะนำ

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต

ชื่อหนังสือ: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต ชื่อผู้แต่ง:  หมอไพร Call Number: พ 613 ห177ส 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 10 ก.ค. 2562 หนังสือ สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต เล่มนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกลไกการทำงานของอวัยวะหลักทั้งห้า ที่สำคัญและทำหน้าที่ขับเคลื่อนพลังชีวิตภายในร่างกายของเรา ซึ่งได้แก่ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด และไต ซึ่งเป็นองค์ความรู้ตามแพทย์แผนจีน เนื้อหาภายในเล่มจะใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ใช้ศัพท์ทางวิชาการแพทย์แผนจีนเท่าที่จำเป็น ถึงแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถอ่านและเข้าใจได้โดยง่าย รวมถึงรู้วิธีการดูแลถนอมรักษาอวัยวะต่างๆ ทั้งห้า เพื่อชะลอความเสื่อม ยืดอายุการใช้งาน และสามารถดูแลสุขภาพตนเองและคนใกล้ตัวได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธีตามแนวทางของศาสตร์การแพทย์แผนจีน   สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ถนอม 5 …

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ ถนอม 5 อวัยวะ ตับ ม้าม หัวใจ ปอด ไต Read More »

เสวยราชสมบัติกษัตรา

ชื่อหนังสือ: เสวยราชสมบัติกษัตรา ชื่อผู้แต่ง: นนทพร อยู่มั่งมี Call Number: 390.22 น155ส 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 9 ก.ค. 2562  หนังสือ “เสวยราชสมบัติกษัตรา” เล่มนี้ได้ประมวลข้อมูลสำคัญๆ ที่น่ารู้และเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ และสถาปัตยกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ มาไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ความหมายและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ว่าด้วย “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จะอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความหมายของพระราชพิธี หลักฐานที่กล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในดินแดนไทย ตลอดจนขั้นตอนการประกอบพระราชพิธี ส่วนที่ 2 ว่าด้วย “เครื่องประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์” พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์มีเครื่องประกอบพระราชพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยมากได้อัญเชิญไปตั้งแต่งอยู่บนพระแท่นมณฑลในหมู่พระมหามณเฑียรอันเป็นมณฑลในการประกอบพระราชพิธี และอีกส่วนหนึ่งใช้ในการถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และในส่วนที่ 3 ว่าด้วย “สถาปัตยกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์” อธิบายถึงสถานที่ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งล้วนแต่มีความหมายและความศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วยภาพประกอบอันทรงคุณค่ายิ่ง เสวยราชสมบัติกษัตรา

ภาษีธุรกิจ 101

ชื่อหนังสือ: ภาษีธุรกิจ 101 ชื่อผู้แต่ง:  ถนอม เกตุเอม Call Number: พ 336.2 ถ131ภ 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 6  ก.ค. 2562 หนังสือ “ภาษีธุรกิจ 101” เล่มนี้ ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องของภาษี และช่วยปรับมุมมองต่อภาษีให้ดีขึ้น ภาษีไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ผู้เขียนก็ตั้งใจจะทำเรื่องยากๆ อย่างภาษี ให้กลายเป็นเรื่องที่ไม่ลำบากในการเรียนรู้ เนื้อหาภายในเล่มได้อธิบายออกมาเป็นบทเรียน และภาพจำที่เข้าใจง่าย ผ่านการเรียบเรียง และมีกรณีศึกษาหลายรูปแบบในแบบที่คาดไม่ถึง มีการนำเรื่องราว คำถาม และปัญหา ที่มีอยู่จริงมากมายจากเจ้าของธุรกิจมาเล่าสู่กันฟัง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจบางรายได้จัดการภาษีได้ง่ายขึ้น ดังนั้นคนที่มีฝันอยากทำธุรกิจห้ามพลาดเด็ดขาด   ภาษีธุรกิจ 101

สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2018 V-Ray + โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์

ชื่อหนังสือ: สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2018 V-Ray + โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์ ชื่อผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ Call Number: 006.686 ส355 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 5 ก.ค. 2562 หนังสือ “สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2018 V-Ray + โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ เป็นคู่มือสอนการสร้างโมเดล รวมทั้งการนำไปพรีเซนต์งาน การพิมพ์แบบ และการประยุกต์ใช้หลากหลาย พร้อมไฟล์ตัวอย่างที่ทำตามได้ทันที และสำหรับเวอร์ชันปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาให้สามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบเพื่อติดตั้งโมเดลบนแผนที่จริงในโลกผ่าน Google Earth หรือจะเป็นการสร้างโมเดล 3 มิติได้เหมือนจริง และการแสดงชิ้นงานทั้งแบบภาพนิ่ง แอนิเมชัน แปลนพิมพ์เขียว อีกทั้งมีปลั๊กอินที่รองรับการทำงานหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะปลั๊กอิน V-Ray ที่พัฒนาให้ใช้งานกับ SketchUp …

สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2018 V-Ray + โปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์ Read More »

กว่าจะจบบัญชี-บริหาร ฉบับอัพเดต 2562

ชื่อหนังสือ: กว่าจะจบบัญชี-บริหาร ฉบับอัพเดต 2562 ชื่อผู้แต่ง:  ทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม Call Number: พ 650.07 ก321 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 4 ก.ค. 2562 หนังสือ “กว่าจะจบบัญชี-บริหาร ฉบับอัพเดต 2562” เล่มนี้ เป็นคู่มือและแนวทางในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลังจากได้มีการเปลี่ยนจาก Admission เป็น TCAS โดยมีการเจาะลึกการเปลี่ยนแปลงในส่วนของคณะบัญชีและบริหารธุรกิจของทุกมหาวิทยาลัย ว่าการคัดเลือกในระบบ TCAS นั้นมีกี่รอบ โครงการไหน โควตาอะไร รับตรงหรือแอดมิชชั่น คุณสมบัติของเด็กคณะนี้เป็นอย่างไร และคำถามคาใจต้องรู้ให้ได้ก่อนเรียน ตลอดจนแนะนำสาขาที่เปิดสอน ไม่ว่าจะเป็น สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการ โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ เช่น สาขาการจัดการการโรงแรม เป็นต้น โดยมีข้อมูลสัดส่วนคะแนนและจำนวนรับ ครบทุกมหาวิทยาลัย รวมถึงบทสัมภาษณ์รุ่นพี่ จบสาขาไหน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง และยังมีเรื่องราวมากมายที่คนอยากเป็นเด็กบัญชี-บริหาร ไม่ควรพลาด   …

กว่าจะจบบัญชี-บริหาร ฉบับอัพเดต 2562 Read More »

สร้างสื่อบทเรียน Multimedia online 2D Animation

สร้างสื่อบทเรียน Multimedia online 2D Animation

ชื่อหนังสือ:  สร้างสื่อบทเรียน Multimedia online 2D Animation ชื่อผู้แต่ง: สมรัก ปริยะวาที Call Number: 006.7 ส275ส 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 3 ก.ค. 2562 หนังสือ “สร้างสื่อบทเรียน Multimedia online 2D Animation”เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มเป็นการปูพื้นฐานหลักการทางด้าน 2D Animation การวาดภาพ การเขียน Storyboard การออกแบบตัวละคร การบันทึกและตัดต่อเสียง การแปลงไฟล์ การนำเสนองาน นำเสนอบทเรียนในรูปแบบ สื่อบทเรียน Multimedia Online ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว การเขียนคำสั่งด้วย Adobe Flash ActionScript 3.0 การสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ   และการเผยแพร่ไฟล์ การนำไฟล์ไปใช้งาน  หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนหลักสูตร 2D Animation หรือการสร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online ครู …

สร้างสื่อบทเรียน Multimedia online 2D Animation Read More »

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ชื่อหนังสือ:  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ชื่อผู้แต่ง:  นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ Call Number: 343.071 น157ก 2562 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 2 ก.ค. 2562 หนังสือ “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราประกอบการบรรยายวิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแก่หน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า และประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วย  เนื้อหาภายในเล่มจึงได้มีการรวบรวมและนำเสนอสาระของกฎหมายต่างๆ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อการอย่างอื่น เช่น การควบคุมกำกับการประกอบธุรกิจ หากแต่มีผลเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยในขณะเดียวกัน โดยมีการได้แบ่งเนื้อหาหลักๆออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ ส่วนที่สอง กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงวิธีสบัญญัติ และส่วนที่สาม องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช : Sukhothai Thammathirat Open University Journal วารสารศาลยุติธรรม วารสาร-Law-Periodical-Library-Siam-University วารสารกฎหมาย …

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค Read More »

ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม

ชื่อหนังสือ:  ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน การเข้าสังคม ชื่อผู้แต่ง:  ไลฟ์เอบีซี Call Number: 428.24 ล982ภ 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 29 มิ.ย. 2562  หนังสือ “ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม” เล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีใหม่ ซึ่งจะมีทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมด้วยคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา ซึ่งอ้างอิงจากบทสนทนาที่มักใช้กันในที่ทำงานและสถานที่พบปะสังสรรค์ต่างๆ โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการเข้าสังคม มี 22 บท สอนประโยคโต้ตอบง่ายๆ ผ่านการ์ตูนน่ารักๆ บทสนทนาและบทความสั้นๆ ครอบคลุมหลากหลายสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และ ส่วนการงาน มี 22 บท จะแสดงบทสนทนาผ่านสถานการณ์จำลองมากถึง 44 สถานการณ์ ซึ่งน่าสนใจและใช้ได้จริง ทั้งการสัมภาษณ์งาน การตอบโทรศัพท์ การร่วมงานแถลงข่าว ไปจนถึงการเจรจาต่อรอง เป็นต้น และยังได้รวบรวมคำศัพท์ไว้มากกว่า …

ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม Read More »

พจนานุกรมจีน-ไทย

พจนานุกรมจีน-ไทย

ชื่อหนังสือ:  พจนานุกรมจีน-ไทย ชื่อผู้แต่ง: ยงชวน มิตรอารี       Call Number:  อ 495.1395911 ย116พ 2561                   รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 26 มิ.ย. 2562  หนังสือ “พจนานุกรมจีน-ไทย” เล่มนี้ ได้มีการประมวลคำศัพท์ภาษาจีนกลางจากการได้เห็นได้ฟังโดยตรง และจากหนังสืออ้างอิงภาษาจีนต่างๆ โดยได้กลั่นกรองและคัดเลือกคำศัพท์ที่ใช้บ่อย และใช้จริง มาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ ตามมาตรฐานสากลของพจนานุกรมจีน มีคำอ่านไทยเพื่อเป็นแนวในการออกเสียง สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้การอ่านแบบพินอิน (PINYIN) มีการบอกชนิดของคำ เพื่อทำให้เข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น คำศัพท์ 1 คำ อาจมีความหลากหลายนัย อาจทำหน้าที่ของคำได้หลายชนิด ความหมายที่หลากหลายของคำศัพท์บางคำ นำไปสู่ความรู้ในภาษาจีนที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ พจนานุกรมจีน-ไทย เล่มนี้ สามารถทำให้การเรียน การศึกษาภาษาจีนเจริญก้าวหน้าต่อไป   พจนานุกรมจีน-ไทย

ตะเลงพ่าย

ตะเลงพ่าย

ชื่อหนังสือ: ตะเลงพ่าย ชื่อผู้แต่ง:  ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ        Call Number:  895.911 ป169ต 2561                   รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 25 มิ.ย. 2562  หนังสือ “ตะเลงพ่าย” เล่มนี้ เป็นแบบเรียนกวีนิพนธ์ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยมาอย่างยาวนาน เป็นการนำเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับลิลิต ซึ่งประกอบด้วย ร่ายสุภาพ โครงสุภาพ มาเป็นแบบเรียนเสริมการเรียนรู้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรขั้นพื้นฐานรายวิชาภาษาไทยและวรรณคดีไทย ทั้งในด้านภาษา วรรณศิลป์ และประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป   ตะเลงพ่าย