กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 

ชื่อหนังสือ: กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  
ชื่อผู้แต่ง:  อภิรัฐ บุญทอง
Call Number: 347.05 อ261ก 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 15 ส.ค. 2562 หนังสือ “กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาในการใช้บังคับกฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภค อีกทั้งผู้เขียนเองยังได้ค้นคว้าคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการอธิบายตัวบทกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ที่วินิจฉัยในปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ มาใส่ไว้เป็นตัวอย่างในการทำความเข้าใจอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบในสนามต่างๆ ทั้งตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย เนื่องจากมีตัวบทกฎหมายไม่มากจึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากเกินไปด้วย

 


กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 

อื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

วันสำคัญ