วันสำคัญประจำปี

สาระความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย และของต่างประเทศ-Important day of thailand and abroad

วันพยาบาลแห่ง่ชาติ-วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชาวไทยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ชนบท

วันพระราชทานธงชาติไทย

ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้น ๆ ซึ่งประเทศไทยมีการใช้ธงชาติไทยสมัยก่อนมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีวิวัฒนาการเรื่อยมา กระทั่งเป็น “ธงไตรรงค์” …

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน Read More »

วันมหิดล-Mahidol Day

24 กันยายน 2562 “สยามรักษ์สุขภาพ” ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม และประชาชนทั่วไปรับการตรวจคัดกรองโรค เนื่องใน วันมหิดล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1

วันปลอดรถ

วันปลอดรถโลก World Car Free Day-แถลงข่าวจัดงาน Bangkok Car Free Day 2019  ณ ลานสแควร์ A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

วันสืบ นาคะเสถียร pantip

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญร่วมงาน รําลึก 29 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  – 1 กันยายน 2562 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

วันหยุด ไทย 2562

วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การกำหนดวันที่ …

วันขึ้นปีใหม่ Read More »