ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง: ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม,ผู้รวบรวม
Call Number: 336.02 ป353 2562
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 14 มี.ค.2563 หนังสือ “ประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรโดยรวบรวมหัวข้อเรื่องมาตราเอาไว้ จัดเป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย เพื่อสะดวกแก่ผู้อ่านและผู้ที่สนใจทั่วไป หนังสือเล่มนี้อาจช่วยคุณได้โดยไม่ยาก !
                                                                                                                             Pornpit