สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม-ภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด

17 มีนาคม 2563 ประกาศ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การเรียนการสอน Online และการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด

ช่วงนี้ ห้องสมุดมารวย และหอสมุดกลาง เปิดให้บริการ เวลา 09.00-15.30 น.  Read More »

วิธีแก้ปัญหา มลพิษ ฝุ่น PM2.5

วิธีแก้ปัญหา มลพิษ ฝุ่น PM2.5 ทำได้เลย ด้วยเทคโนโลยี เดินทางแบบไม่ปล่อยมลพิษ ที่มีราคาถูก เช่น จักรยานไฟฟ้า จักรยานยนต์ไฟฟ้า รถไฟฟ้า

วิธีแก้ปัญหา มลพิษ ฝุ่น PM2.5 Read More »

กรุงเทพมหานคร มลพิษ ฝุ่นละออง ในอากาศ

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกในปี 2561 ระบุว่า ในแต่ละปีจะมีประชากร เสียชีวิตก่อนวัยอันควร อันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ ไม่ต่ำกว่า 6,500,000 คน ประเทศจีนและอินเดีย เป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากมลพิษและฝุ่นละอองสูงที่สุดในโลก คลิกดู รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย   ปัญหามลพิษ ฝุ่นละอองที่มีต่อสุขภาพ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากขึ้นจากปัญหาฝุ่นละออง ในสหรัฐอเมริกามีการประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 22,000-52,000 คนต่อปี และ 200,000 คนต่อปีในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ โดยอนุภาค ที่มีขนาด เล็กกว่า 10 ไมโครเมตร หรือเล็กกว่า (PM10) สามารถเข้าไปในส่วนที่ลึกสุดของปอดได้ เช่น หลอดลมฝอย หรือ ถุงลม อันอาจก่อให้เกิด โรคต่างๆ ได้แก่ หอบหืด, มะเร็งปอด, โรคหัวใจ, ความผิดปกติแต่กำเนิด และการตายก่อนกำหนด  (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559) Greenpeace Thailand ได้ทวีตข้อความประเทศที่ติดอันดับคุณภาพอากาศเป็นมลพิษและฝุ่นละอองสูงที่สุดในโลก เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุด 1.กรุงเดลี ประเทศอินเดีย,

กรุงเทพมหานคร 2562 มลพิษฝุ่นละอองในอากาศ และหน้ากากอนามัย N95 Read More »