สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม-ภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด

17 มีนาคม 2563 ประกาศ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การเรียนการสอน Online และการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาวะที่เชื้อโรค COVID-19 ระบาด

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน University of Sustainability รายการฮาร์ดคอข่าว ช่อง 5 ดำเนินรายการโดย ธนัญญา พิพิธวณิชการ

สถานการณ์ วิธีแก้ปัญหา ป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19 จากทั่วโลก การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 การป้องกัน COVID-19 และวิธีรักษา

pm2.5 ฝุ่นมลพิษ ฝุ่นกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสยาม

วิธีแก้ปัญหา ฝุ่น มลพิษ PM2.5 ทำได้เลย ด้วยการ เดินทางแบบไม่ปล่อยมลพิษ ลด ละ เลิก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยี ที่มีราคาถูก จักรยานไฟฟ้า จักรยานยนต์ไฟฟ้า

กรุงเทพมหานคร มลพิษ ฝุ่นละออง ในอากาศ

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกในปี 2561 ระบุว่า ในแต่ละปีจะมีประชากร เสียชีวิตก่อนวัยอันควร อันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ ไม่ต่ำกว่า …

กรุงเทพมหานคร 2562 มลพิษฝุ่นละอองในอากาศ และหน้ากากอนามัย N95 Read More »